365bet|官网

ENGLISH

师资队伍

顾志国

发布日期:2014-04-04 00:00|浏览量:   来源:365bet  

一、个人简介

顾志国,1981年出生,博士,教授,博士生导师,教育部“新世纪优秀人才”,江苏省工业色谱分离工程技术研究中心主任,365bet官网至善特聘指导老师。2008年于南京大学化学化工学院获理学博士学位;2008-2009年,美国圣母大学化学和化学生物系博士后;2009-2010年,德国哥廷根大学无机化学研究所博士后(洪堡基金会资助)。2010年10月起,进入365bet工作。长期从事功能分子材料的研究与教学工作,主讲本科核心课程《无机化学》。先后承担国家自然基金青年基金、国家自然基金面上项目、江苏省双创团队、江苏省自然基金面上项目等多项科研项目。发表SCI论文100余篇。

二、研究领域

1、有机多孔材料着重研究功能性有机笼、多孔有机聚合物和共价有机框架在催化和能量存储等领域的应用。

2、功能分子材料着重研究特殊结构配合物、金属有机笼和金属有机框架在磁双稳态和生物活性领域的应用。

3、纳米复合材料着重研究分子纳米材料、金属纳米复合材料和无机粉体在电催化和功能涂层等领域的应用。

三、奖励与荣誉

1、2009年,Research Fellow of Alexander von Humboldt Foundation

2、2011年,获教育部“新世纪优秀人才”支持计划

3、2011-2013年,“365bet官网优秀教育工作者”

4、2011-2013年,“365bet官网优秀共产党员”

5、2012年,365bet官网“至善青年学者A类”

6、2013年,365bet官网“至善青年学者A类”

7、2014年,入选江苏省“双创”团队

8、2015年,365bet官网第十一届“我最喜爱的老师”

9、2016年,中国轻工业联合会技术发明奖三等奖

10、2018年,中国轻工业联合会技术发明奖二等奖

四、学术成果

(一)代表性科研项目

1、主持国家自然科学基金面上项目(21771089)

2、主持国家自然科学基金面上项目(21276105)

3、主持国家自然基金青年基金(21101078)

4、教育部新世纪优秀人才计划(NECT-11-0657)

5、江苏省双创团队计划(2014年)

6、主持江苏省自然科学基金面上项目(BK2011143)

7、主持多项企、事业单位委托项目

(二)近五年代表性论文

1. Tao Li, Wen-Da Zhang, Yong Liu, Yunxing Li, Caikun Cheng, Haiyan Zhu, Xiaodong Yan*, Zaijun Li* and Zhi-Guo Gu*.Journal of Materials Chemistry A2019,7, 19676-19681.

2. Wen-Da Zhang, Xiaodong Yan, Tao Li, Yong Liu, Qiu-Ting Fu and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2019, 55, 5467-5470.

3. Hai-Xia Zhang, Xiaodong Yan, Yu-Xin Chen, Shu-Heng Zhang, Tao Li, Wang-Kang Han, Ling-Yu Bao, Rui Shen and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2019, 55, 1120-1123.

4. Rui Shen, Wei Zhu, Xiaodong Yan, Tao Li, Yong Liu, Yunxing Li, Siyuan Dai and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2019, 55, 822-825.

5. Wang-Kang Han, Hai-Xia Zhang, Yong Wang, Wei Liu, Xiaodong Yan, Tao Li and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2018, 54, 12646-12649.

6. Ling-Yu Bao, Si-Jia Hao, Sai-Fei Xi, Xiaodong Yan, Hai-Xia Zhang, Rui Shen and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2018, 54, 8725-8728.

7. Rui Shen, Xiaodong Yan, Ying-Jun Guan, Wei Zhu, Tao Li, Xun-Gao Liu , Yunxing Li and Zhi-Guo Gu*.Polymer Chemistry,2018, 9, 4724-4732.

8. Wei Zhu, Xuan Wang, Tao Li, Rui Shen, Si-Jia Hao, Yunxing Li, Qingqing Wang, Zaijun Li and Zhi-Guo Gu*.Polymer Chemistry,2018, 9, 1430-1438.

9. Wei Zhu , Zheng-Dong Ding, Xuan Wang, Tao Li, Rui Shen, Yunxing Li, Zaijun Li, Xuehong Ren and Zhi-Guo Gu*.Polymer Chemistry,2017, 8, 4327-4331.

10. Zheng-Dong Ding, Wei Zhu, Tao Li, Rui Shen, Yunxing Li, Zaijun Li, Xuehong Ren and Zhi-Guo Gu*.Dalton Transactions,2017, 46, 11372-11379.

11. Wang-Kang Han, Long-Fang Qin, Chun-Yan Pang, Cai-Kun Cheng, Wei Zhu, Zhi-Hua Li, Zaijun Li, Xuehong Ren and Zhi-Guo Gu*.Dalton Transactions,2017, 46, 8004-8008.

12. Sai-Fei Xi, Ling-Yu Bao, Jian-Guo Lin, Qing-Zhu Liu, Ling Qiu, Feng-Li Zhang, Yu-Xia Wang, Zheng-Dong Ding, Ke Li and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2016, 52, 10261-10264.

13. Feng-Li Zhang, Jia-Qian Chen, Long-Fang Qin, Lei Tian, Zaijun Li, Xuehong Ren and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2016, 52, 4796-4799.

14. Yu-Xia Wang, Dan Qiu, Sai-Fei Xi, Zheng-Dong Ding, Zaijun Li, Yunxing Li, Xuehong Ren and Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2016, 52, 8034-8037.

15. Zheng-Dong Ding, Yu-Xia Wang, Sai-Fei Xi, Yunxing Li, Zaijun Li, Xuehong Ren, Zhi-Guo Gu*.Chemistry-A European Journal,2016, 22, 17029-17036.

16. Long-Fang Qin, Chun-Yan Pang, Wang-Kang Han, Feng-Li Zhang, Lei Tian, Zhi-Guo Gu*, Xuehong Ren and Zaijun Li.Dalton Transactions,2016, 45, 7340-7348.

17. Dong-Hong Ren, Dan Qiu, Chun-Yan Pang, Zai-Jun Li, Zhi-Guo Gu*.Chemical Communications,2015, 51, 788-791.

18. Xun-Gao Liu, Hui Wang, Bin Chen, Yang Zou, Zhi-Guo Gu, Zu-Jin Zhao, Liang Shen.Chemical Communications,2015, 51, 1677-1680.

五、人才培养

本课题组在化学工程与技术一级学科招收博士和硕士研究生,欢迎加入我们!同时欢迎本科生来课题组加入科研训练和本科毕业论文工作。

六、联系方式:

通讯地址:无锡市蠡湖大道1800号365betB403,邮编:214122

联系电话:13382887368

邮箱:zhiguogu@jiangnan.edu.cn

研究主页:https://www.researchgate.net/profile/Zhi_Guo_Gu